هر کجا رفتی پس از من

محفلی شد از تو روشن

یاد من کن ، یاد من کن

هر کجا دیدی به بزمی

عاشقی به لب گزیدن

یاد من کن ، یاد من کن ؛

 

هر کجا سازی شنیدی

از دلی رازی شنیدی

شعر و آوازی شنیدی

چون شدی گرم شنیدن

وقت آه از دل کشیدن

یاد من کن

یاد من کن … ؛

 

 

؟؟

 

/ 2 نظر / 28 بازدید
...

/ عید /به تو/ زنگ می زنم/چی می شه/عید/تا عید/چی می شه/.././