برو بخواب

اگه منم بهت گفتم نرو تو برو

نمون بين اينكه من ميگم نرو تو مي خواي بري

اون موقع نمي دوني بري يا نري

اليته معلومه اگه بري يه چيز ه و اگه نري ام يه چيز ديگه

ولي در كل كه هميشه به خودت بگو من مي رم اگه بخوام نه اينكه نمي رم اگه نخوام !

/ 2 نظر / 27 بازدید
احسان

دمت گرم بابا يک زنگی به ما نزنيا تا الان ۲۰۰ بار به موبايلت زنگ زدم