اخلاق تنها سلاح انسان –

 

همه ی ما تمایل داریم معتقد باشیم که پس از مرگ ، باقی هستیم و می مانیم و از این اعتقاد حس پر نشاطی می گیریم که زندگی را خوب ادامه دهیم ؛ حال اگر کسی بیاید و این ایده را در مغز ما بارور کند که مرگ خاتمه ی بودن است و پس از آن نیستی به سراغ می آید ، حس نشاطمان فرو می پاشد ؟ دست به جنایت می زنیم ؟ گند می زنیم به آبرو و شرف و زندگیمان ؟؟ اگر فرض کنیم که آبرو و شرف و حیثیت و تمام این کلمات نیکو هستند تا شعف ما را برای پیشبرد انسان بیافزایند ، دیگر چه اندوه از نیستیست ؟ما هستیم چون محکوم به بودن بوده ایم و متولیانیم برای آنان که می آوریم ؛ جهان امتداد نوادگان من است ؛ همچون نوادگان سگان ، گورخران ! ؛ آنکه عقیم است می تواند مهجور واقع شود و آنکه خود به دست خود عقیم می کند یا عقیمانه رفتار می کند معترض ؛ ما مفتخریم به برق ، به تمام آن چیزهایی که انسان لخت را سلطان عالم کرده است که خود حدیث آرزومندی متولیان متولیانمان بوده است ؛ جز این حقیقتی ملموس تر نیست – حال آنکه ما بقی اگر افسانه نباشد آنقدر ها هم مهم نیست

به گمانم انسان چون فکر می کند احمق است . 

 

/ 2 نظر / 48 بازدید
لی لا

تاریخ تکرار زندگی آدمها و وقایعی است که امکان تمایز خوب از بد را به ما می دهد. چرا آدمها حافظه دارند؟ حافظه ی حفظ خاطرات خوب و بدشان را؟ به نظر من به این دلیل که این ابزاری برای تشخیص است و جواب داده است. در نهایت گمانم خوب ها هرگز ضرر نمی کنند چه دنیایی پس از مرگ باشد چه نباشد. همه ی آنها هم که لجام گسیخته زندگی می کنند می شکند و گند می زنند خوبی ها را می شناسند و می خواهند... می خواهند که دوست داشته شوند، می خواهند که ماندگار شوند، می خواهند که دیده شوند فقط تشخیصشان اشتباه است.

"اسمی که مادرم چند دهه پیش به ذهنش رسیده"

یک "مگس" چه کار میکند؟زاد و ولد؟مسخره کردن ما؟وانمود کردن به اینکه مگس است؟ یا هر کار مگسی دیگر؟هر کاری کند در انتها میمیرد یا ما فکر میکنیم مرده.آیا کشتن مگس اخلاقی است؟آیا کشتن انسان غیر اخلاقیست؟شاید من هم اشتباه کنم ولی میگم که ما در بین دو نیستی هستیم.مثل مگس.اخلاقیات ,نیکی ها,بدی ها,این ها ممکن است معنا داشته باشد ممکن است نداشته باشد.اما آنهایی که میخواهند معنای اخلاقیات را باور کنند همان هایی اند که در "خانه امن غریزه"خودشان را ساکن کرده اند. و بیرون نمی آیند. جنایت بی معنی است ,نرخ زنده ماندن من هم اکنون کمتر از چند ثانیه ی پیش است.جانی حقیقی کیست؟