چرای چگونگی و چگونگی چرايی ...

 در هر حال نور از پشتش کش مياد - .... صدا وز می خوره و مستقيم ميره تو مفز ...

تا حال مست کردی ؟ چيزی شبيه حالت حالتی که خوب خوردی  !

اين تو همه چی - روال خاص خودشه -  برای همينه که خسته نمی شی ...

+

- اصلا کاش هيچ وقت خسته نشی (خيلی آبگوشتی) آخه مثه اشربه و دخنيه که نيس بشه با يه انگشت و يه ته قاشق آبليمو و يه قالب کره رفع و روجوش کرد(خاک تو اون سرت) - يه رواله - يه گذرانه - يه  جريانه (غلطای زيادی )...  می خوری می خوابی  -  ميدی می گيری - البته رو اسلوب (بخواب بابا)- دوست و دشمنتم خودتی (هه ! )-... خواستی بيا - نخواستی تچ(لاشِ عوضی) - وللهِ ام اومدی پاشنه رو مولايی هم بکش که رخصت نيست خواستی بری نذارم بگی بيرحمم (حرفای گنده گنده !‌)... حاليته ؟ (خفه شو بابا ) من توبه ی اين توبميری من بميرما رو خوندم (چه گنده گوزيا)... برو فکرات بريز بيرون ببين چيکاره ای(آقا دمت گرم !‌) - شايستت نيس بی فکر بزنی به عمل(قرقره ی قيصرو و ... )  - برو - ( من رفتم !!!) هفته ی ديگه - همين احوالات اينجا می شينم ( ای کيو سان !‌) - اگه نديدمت ياور باش(يا حق !) ... حالا برو ...( حا لــــــــآ !!!!!!‌  )

 

+

 

/ 7 نظر / 26 بازدید
رخشان

سلام. خيلی وقت است که می خوانمتان. از وب آقای گردو پيدا کردم اينجا را. از اين حرف ها متاسفانه يا خوشبختانه سر در نمی آورم...ولی اگر حرف آقای گردو درست باشد!!! خوب است لااقل می دانيم دروغ گفتن چيست..هر چند دانستنش و دانستن همه ی ندانم نويسی های اين نوشته کمی آزاردهنده است.

فروز

هه!...

امروز از ذهنم رد شد بيام برات بنويسم« باز که رفتی!» ... حواسم به خوندن پرت شد ... هومن تو سلمبه قلمبه بنويسی خيلی قابل فهم‌تری تا جمله‌های کليشه‌ای تکرار کنی ... ما يه شما سر نزيم ... دل بزنيم بهتر نيست!؟ ... بنويس! ...

فروز

اه اون پايينی من بودم ...

گردو

عید سعید غدیر خم رو تبریک میگم . گر مايل به تبادل لينک هستی بهم خبر بده .

saeedeh

اوهوم !