بر خود فائق آ ... که باتلاق کسالت روزگار ...  در  ماندگی تو بستر می گيرد

/ 3 نظر / 28 بازدید
گردو

اون کامنت با اسم «م» مال توئه تو وبلاگ ليلا؟ که آخرش اينه که با توئه که بشکنی يا بشکنی. خيلی خوب بود اگه مال توئه .

لی لا - آبی آسمانی

خرافات می‌گويد: باران و مهتاب آدم‌ها را عاشق می‌کند، تو به خرافات معتقدی؟ مخزنم هنوز پر است... ... ...:) ... :)