ديوانه اي كه دو تا بود !

 

هميشه به خودم تكيه نمي دهم ...

ولي  از وقتي  پايم را بشدت قلم كردند ديگر به خودم تكيه مي كنم !

اين بازخوردي ست كه مدام مي شنوم ...

بيچاره  خودم –  چون كودكي ام ، صورتش سيلي مداوم مي خورد  ...

 

/ 3 نظر / 25 بازدید
لی‌لا - آبی آسمانی

چرا دو تا؟ دو تا به معنای نيم شده يا به معنای دو شکل مجزا؟ کودکيت اما اين شکلی نبود وقتی من از پشت پرده می‌ديدمش؟